KÜLTÜR VE SANAT YAŞAMINA

ALTERNATİF BİR SOSYAL ALAN

Şirket, kuruluşlar ve topluluklar için oluşturulan Sanat Tabanlı Atölye programları ile profesyonel süreçleri estetize etme becerilerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Sanatın günlük hayatta daha etkin bir rol oynaması için farklı mesleki grupların yaklaşım ve bakış açılarından yararlanarak disiplinlerarası sanatsal öğrenme süreçleri oluşturuyoruz. Lider sanat eğitimi kurumlarında uygulanan çok alanlı sanat eğitimi yöntemleri ile bilgiye dayalı estetik deneyimler tasarlıyoruz.

Sanatın kendi dilini öğrenmek, sanat eseri ile gireceğimiz anlam ilişkilerinin estetize edilmesini sağlar. Etkinliklerimizde sanatın dilini öğreniyor, estetik deneyimlerin temel kodlarını çözüyoruz. Sanat tarihinde çağdaş yaklaşımlar, kavramsal düşünce, felsefi bağlamlar ve çok-anlamlı üretim metotlarını deneyimliyoruz. Bu eğitimler yardımıyla, uygulamalı çalışmalarımız için nitelikli bir estetik temel inşa ediyoruz. Katılımcılarımızın yalnızca sanat deneyimlerini değil, yaşam pratiklerini de estetize etmeyi hedefliyoruz.

1
KATILIMCI
1
ETKİNLİK
1
SAAT

Sanat, diyalog ve yaratıcı düşünme için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Nitelikli bir sanat deneyimi ise farklı bakış açılarının yaşam bütününe katkıda bulunmasına ve problemlerin özüne inme becerileri kazanmaya yardımcı olur.

KAZANIMLAR

Sanat tabanlı öğrenmenin amacı insanlara sanatçı olmayı öğretmek değil, sanatsal süreçleri kullanarak iş zorlukları hakkında yeni bakış açıları kazanmak ve sürdürülebilir öğrenme deneyimleri yaratmaktır.

  • Etkin Kurum İçi İletişim ve Motivasyon
  • Nitelikli Sanatsal Bilgi Birikimi
  • Yeni Kültürel Açılımlar Yaratma
  • Tasarım Odaklı Düşünme
  • Yaratıcılık Becerilerini Geliştirme
  • Profesyonel Süreçleri Estetize Etme Becerisi
  • Değer Oluşturma ve Anlam Üretimi
  • Özgün Fikirler Oluşturma ve Problem Çözme

ÇAĞDAŞ DÜNYAYI SANAT İLE ANLAMAK

Sanat Tarihi, Sanat Okuryazarlığı, Estetik Deneyim, Kavramsal Düşünce, Disiplinlerarasılık...

Tecrübeli ve Alanında Uzman Konuşmacılar

Alternatif İçerikler ve Yüksek Çözünürlüklü Sunum Görselleri

Etkinlik Süresince Materyal Paylaşımı

Esnek Telafi İmkanları

Güvenli Alışveriş Altyapısı

Etkinlik Süresince Kesintisiz Teknik Destek

Firmanız ve Çalışanlarınıza
Özel Tasarlanmış Etkinlikler

Çağdaş Öğrenme Metodları ve Zengin İçerikler

İnteraktif Çevrimiçi Etkinlikler

Sonuç Odaklı ve Sürdürülebilir Programlar

Konak Mahallesi, 876 Sokak, No.:14, Kemeraltı Bedesten Antikacılar Çarşısı, 35250 Konak-İzmir/TÜRKİYE

(+90) 545 217 47 11

bilgi@tilkisanat.com